Disputation: Maryam Bourbour, pedagogik

23 april 2020 13:00 Hörsal 5, Högskolan Dalarna

Maraym Bourbour disputerar i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktor

Avhandlingens titel: Digital technologies in preschool education: The interplay between Interactive Whiteboards and teachers' teaching practices.

Opponent: Docent Sylvana Sofkova Hashemi från Göteborgs universitet.

Disputationen äger rum vid Högskolan Dalarna i Falun, men kan följas på länken https://du-se.zoom.us/j/2661023465