Publikfri konsert - Examenskonsert Hannes Wikström, Jonathan Bernhardsson

20 april 2020 19:00 — 20 januari 2020 Konsertsalen, Musikhögskolan

Hannes Wikström, gitarr och Jonathan Bernhardsson, gitarr.

Uppdatering (200320):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att konserten hålls utan publik.