INSTÄLLD! Från frö till lilja - Avslutningskonsert i komposition

08 maj 2020 19:00 (Inställt) Konsertsalen, Musikhögskolan

Hur sår man en komposition? Under vilken sol och i vilken jord kan den slå rot? Hur klingar en musikalisk bukett och när blev det så roligt att ta kort på blommor? Tonsättarna Aramis Silvereke och Linnea Landström funderar över ljudlandskap, växtlighet och vad det är att vara kompositör.

Uppdatering (200320):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att ställa in konserten.