Jussi Björling och hjärtat

29 januari 2020 17:30 – 18:30 Hörsal 1, Campus USÖ

Mårten Rosenqvist berättar den historiska medicinska sanningen bakom Jussi Björlings död.

Mårten Rosenqvist, professor i hjärtsjukdomar och överläkare vid Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, är även kungafamiljens "husläkare" eller så kallade förste livmedikus. Intresset för patienter med rytmrubbningar intensifierades under det år då han var gästforskare i San Francisco. Mårten Rosenqvist arbetade med patienter med hjärtrusningar och var med och utvecklade en ablationsteknik som innebär att man går in och bränner av de extra elektriska banor i hjärtat som orsakar rytmrubbningarna.

Örebro MedicinHistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning. Fritt inträde.