Kammarmusik till lunch

14 januari 2020 12:30 Konsertsalen, Musikhögskolan

Studenter vid den konstnärliga kandidatutbildningen i kammarmusik bjuder på vokal och instrumental kammarmusik från olika epoker.