Licentiatseminarium: Helena Stålnacke, handikappvetenskap

10 januari 2020 09:15 Hörsal M, Musikhögskolan, Örebro universitet

Licentiatseminarium i Handikappvetenskap för Helena Stålnacke vid Institutionen för hälsovetenskaper

Avhandlingens titel: Fonologisk utveckling hos barn med otitbenägenhet. En longitudinell studie i åldrarna 3;6 till 5;6 år. 

Opponent: Malin Wass, Universitetslektor, Luleå tekniska universitet