INSTÄLLD! Matematikdidaktiskt nätverk 17 mars

17 mars 2020 15:15 – 17:00 (Inställt) Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Elever och räknetal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare och skolledare som arbetar i grundskolans senare år, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Föreläsning och workshop
Per och Edvard webb.pngPer Johansson och Edvard Ottoson, matematiklärare på Navets skola i Örebro kommun, leder nätverksträffen på temat DigiMath - Undersökande samtal i matematik med digital förstärkning. 

Hur kan vi använda digital teknik för att skapa förutsättningar för undersökande samtal i matematik? DigiMath är ett samarbetsprojekt mellan Örebro kommun och Örebro universitet i syfte att förena teori och praktik i att utveckla lektionsmaterial som stöd för lärare att använda befintlig teknik i klassrummet i sin matematikundervisning. Vi kommer att berätta om hur vi har arbetat inom projektet samt presentera de färdiga lektionsmodulernas innehåll, vilka är resultat ifrån det första årets samarbete. Deltagarna kommer även att få prova delar av det lektionsmaterial som tagits fram. Lektionsmodulerna vänder sig främst till grundskolans senare år, men med generella tips och principer för teknikanvändning för matematikundervisning i alla årskurser. 

Praktisk information
Nätverksträffen har praktiska inslag och deltagarna ombeds ta en egen uppkopplad enhet, helst dator.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55