INSTÄLLD! Matematikdidaktiskt nätverk 23 mars

23 mars 2020 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Elever och räknetal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare och skolledare som arbetar i grundskolans tidigare år, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

Seminarium
Hanna och Helen webb.jpgHanna Sollerman och Helen Jernfält, grundskollärare på Hannaskolan/Örebro kommun och adjungerade adjunkter på Örebro universitet, leder nätverksträffen på temat Den ofrivillige matematiklärarens lärarutbildare och kollega. Hur kan vi utveckla matematikundervisningen så att alla elever får förutsättningar för god måluppfyllelse?

Nätverksträffen riktar sig till lärare som arbetar på låg- och mellanstadiet och har formen av ett seminarium där vi tillsammans reflekterar kring hur matematikundervisningen ser ut och får möjlighet att ta del av varandras goda exempel. Vi samtalar kring hur likvärdigheten för eleverna kan öka och hur vår roll i lärarstudenternas VFU kan utvecklas.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55