Publikfri konsert - Med kammarmusiken i fokus

11 maj 2020 19:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Studenter vid det konstnärliga kandidatprogrammet, Kammarmusik bjuder på vokal och instrumental musik från olika epoker.

Uppdatering (200320):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att konserten hålls utan publik.