INSTÄLLD! Norrbotten Big Band och Göran Strandberg

18 maj 2020 19:00 (Inställt) TeaterHundraettan, Musikhögskolan

Norrbotten Big Band spelar musik av pianisten Göran Strandberg, tidigare composer in residence.

Uppdatering (200320):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att ställa in konserten.