Publikfri konsert - Nyskriven kammarmusik till lunch

26 maj 2020 12:30 Konsertsalen, Musikhögskolan

På programmet bland annat uruppförande av två nya kammarmusikstycken av och med studenter från Konstnärligt kandidatprogram, inriktningarna Komposition och Kammarmusik.

Uppdatering (200320):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att konserten hålls utan publik.