ÖronNäsaHals-verksamhet i Örebro län under 1900-talet

26 februari 2020 17:30 – 18:30 Hörsal 1, Campus USÖ

Ingemar Engstrand föreläser om en medicinsk specialitets utveckling inom Region Örebro Län.

Ingemar Engstrand är med lic, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, Lindesberg och Örebro; pensionerad överläkare, verksamhetschef, anmälningsläkare. Ingemar Engstrand är namnkunnig i Region Örebro Län, känd för yttringar i press o media om företeelser och skeenden inom sjukvård och hälsa. Han har dessutom en erkänt gedigen kunskap om de historiska förändringar som skett inom regionen över tid om vilket han nu berättar från sin egen specialitet, Öron Näsa Hals-verksamheterna.

Örebro MedicinHistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning. Fritt inträde.