INSTÄLLD! Regional skolledarkonferens 31 mars

31 mars 2020 09:00 – 16:00 Aula Nova, Örebro universitet

Vägvisare

Välkommen till Regional skolledarkonferens - Praktiknära forskning i förskola och skola

RUC – Regionalt utvecklingscentrum inbjuder dig som rektor, verksamhetschef, skolchef och skolpolitiker i regionen till en regional skolledarkonferens på temat Praktiknära forskning i förskola och skola. Vi får del av både forskning och verksamhetsnära erfarenheter, fördelat mellan föreläsningar och seminarier.

Läs mer om konferensen