INSTÄLLD! Solist- och orkesterkonsert med Svenska kammarorkestern

20 maj 2020 19:00 (Inställt) Konsertsalen, Musikhögskolan

Konsert där studenter från konstnärligt kandidatprogram, inriktningarna Kammarmusik och Komposition är solister med, spelar i och komponerar för Svenska kammarorkestern. Konserten avslutar veckans projekt där våra studenter arbetat tillsammans med orkestern och dirigenten Jan Risberg.


Uppdatering (200420):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att ställa in konserten.