INSTÄLLD! Soulkonsert

20 maj 2020 18:00 (Inställt) TeaterHundraettan, Musikhögskolan

Välkommen till en härlig och svänging Soulkonsert fylld av Samuel Ljungbladhs bästa hits.

Uppdatering (200331):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att ställa in konserten.