Speciell och professionell: Svenska sjuksköterskor under hundra år

01 april 2020 17:30 – 18:30 Hörsal 1, Campus USÖ

Anna Götlind föreläser om Svensk sjuksköterskeförenings och sjuksköterskans historia ur ett övergripande och samhällsrelaterat perspektiv: Bildning, utveckling och förändring, och i vilka sammanhang föreningen och sjuksköterskan verkar. Vi får möta en rad enskilda kvinnor och män i det stora sjuksköterskekollektivet.

Anna Götlind, är en svensk professor i historia vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen kan bäst sammanfattas under rubriken kulturhistoria – i ordets bredaste bemärkelse – och då med speciell inriktning mot mikrohistoria och teknikhistoria.

Under fyra års forskning har hon studerat sjuksköterskans roll och utveckling med boken Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan.
Av stort intresse är att WHO, har utnämnt år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år.

Örebro MedicinHistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning. Fritt inträde.