Spikning: Alina Koch, Kemi

21 augusti 2020 14:00 Bilbergska huset Entrén

Alina Koch spikar sin avhandling i Kemi vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik.

Avhandlingens titel: "Characterisation of PFASs and Organofluorine in Freshwater Environment s -Transfer from water to land via emergent aquatic insects"

Datum för disputationen: 11 September 2020, kl. 10.15, Hörsal F, Örebro universitet