Spikning: Anna Lange, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

05 maj 2020 12:00

Anna Lange spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: "SLPI and soluble BTLA as immunological markers in severe bacterial infections". 

Spikningstalare: Huvudhandledare Olof Hultgren.

Tid och plats för disputation: 2020-05-29, kl:09.00, hörsal C1, X-huset, Campus USÖ.