Spikning: Demir Djekic Medicinska vetenskaper, inriktning mot medicin

20 maj 2020 Medicinska biblioteket, Campus USÖ, Örebro universitet

Demir Djekic spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Demir Djekic  spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: "Novel and Traditional Risk Factors for Coronary Artery Disease: Role of Coronary Artery Calcium, Lipidomics, Psychosocial Factors and Diet"

Tid och plats för disputation: 12 juni 2020 13:00 Hörsal C1, Campus USÖ, Örebro Universitet