Spikning: Jenny Åberg, statskunskap

11 september 2020 09:30 Högskolan Dalarna

Jenny Åberg spikar sin avhandling i statskunskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avhandlingens titel: The establishment of semi-presidential regimes: A mixed methods approach to how and why.

Datum för disputation: 2 oktober, klockan 13.00, Högskolan Dalarna.