Spikning: Johan Karlsson

06 mars 2020 09:15 Novahuset, våning 2

Johan Karlsson spikar sin avhandling i nationalekonomi vid Handelshögskolan.

Avhandlingens titel: "Essays on Family Firms and Firm Growth Barriers"

Datum för disputation: 3 april 2020, Hörsal M, Musikhögskolan, Örebro universitet