Spikning: Malin Kaliff, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

05 juni 2020 Medicinska biblioteket, X-huset, Campus USÖ

Malin Kaliff spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: Human papillomavirus and cellular biomarkers in cervical cancer

Tid och plats för disputation: 2020-08-28, kl. 09.00, hörsal C1, X-huset, Campus USÖ