Spikning: Malin Karlberg Traav, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

19 maj 2020 11:00 Prismafoajén vån 2, Prismahuset

Malin Karlberg Traav spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avhandlingens titel: "Evidence-based nursing - reflections from different perspectives"

Disputationsdatum: fredagen den 12 juni 2020

Plats för disputation: Hörsal F, Forumhuset, Campus Örebro, Örebro universitet 

En filminspelning av spikningen kommer att publiceras här efter genomförandet.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event.