Spikning: Martin Nordström, nationalekonomi

07 april 2020 09:15 Novahuset, våning 2

Martin Nordström spikar sin avhandling i nationalekonomi vid Handelshögskolan.

Avhandlingens titel: "Unconventional Monetary Policy at the International, National and Local Level"

Datum för disputation: 28 april 2020, BIO, Forumhuset, Örebro universitet