Spikning: Maryam Bourbour, pedagogik

02 april 2020 09:30 Forumfoajén, vån 2, Forumhuset

Maryam Bourbours avhandling i pedagogik spikas vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avhandlingens titel: Digital technologies in preschool education: The interplay between Interactive Whiteboards and teachers' teaching practices.

Datum för disputation: 23 april, klockan 13.00, Föreläsningssal 5 (F135), Högskolan Dalarna.