Spikning: Mustafa Raoof, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

28 april 2020 Medicinska biblioteket, X-huset, Campus USÖ

Mustafa Raoof spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: Long term effects of gastric bypass on quality of life and bone mineral density

Tid och plats för disputation: 2020-05-29, kl. 09.00, hörsal C3, X-huset, Campus USÖ