Spikning: Ruzan Udumyan, Medicinska vetenskaper med inriktning mot medicin

07 maj 2020 Medicinska biblioteket, Campus USÖ, Örebro universitet

Ruzan Udumyan spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin  vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: "Stress susceptibility, beta-blocker use and cancer survival"

Tid och plats för disputation: 2020-05-28, kl. 13:15, hörsal C1, X-huset, Campus USÖ