Spikning: Sara Thunberg, socialt arbete

20 maj 2020 09:30 Studentcentrum, Långhuset

Sara Thunberg spikar sin avhandling i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avhandlingens titel: "Victimization, Positioning and Support – Young Victims' Experiences of Crime".

Disputationsdatum: 2020-06-12

Plats för disputation: Hörsal L2, Långhuset