Spikning: Soran Gadan, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

05 februari 2020 11:00 Medicinska biblioteket, campus USÖ

Soran Gadan, institutionen för medicinska vetenskaper, spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

Avhandlingens titel: "Long term aspects of defunctioning stoma following low anterior resection for rectal cancer"

Datum för disputationen: 6 mars 2020, Hörsal C3, campus USÖ