Spikning: Wasim Jamil, medicinska vetenskaper med inriktning mot medicin

10 september 2020 Medicinska biblioteken, Campus USÖ

Wasim Jami spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: Aspects on the hand eczema and the current health care system -- the possibility of health related quality of life measure as a tool for follow-up patients.

Datum för disputtion: 1 oktober 2020 kl 09.00: Hörsal C1, Campus USÖ, Örebro universitet