Spikning: Xueli Zhang, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

20 maj 2020 Medicinska biblioteket, X-huset, Campus USÖ

Xueli Zhang spikar via ombud sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: Biomarkers for Diagnosis, Therapy and Prognosis in Colorectal Cancer: a study from databases, machine learning predictions to laboratory confirmations

Tid och plats för disputation: 2020-06-11, kl. 09.00, hörsal C1, X-huset, Campus USÖ