Spikning: Faisal Ahmad Khan

15 maj 2020 10:00 Bilbergska huset, Entrén

Faisal Ahmad Khan spikar sin avhandling i Biologi vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik.

Avhandlingens titel: "Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae in Wastewaters and Associated Aquatic Environments”

Datum för disputationen: 8 juni 2020, Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet.