INSTÄLLD! Stenhammar Quartet

15 april 2020 19:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Stenhammar Quartet var Artist in Residence här vid musikhögskolan i Örebro åren 2018 och 2019. Nu återkommer de med en konsert tillägnad Ludwig van Beethoven, som i år skulle ha fyllt 250 år! På programmet står bland annat den sena stråkkvartetten i a-moll op. 132 från 1825.

Uppdatering (200402):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att ställa in konserten.