INSTÄLLD Teaterföreställning

01 juni 2020 — 02 juni 2020 (Inställt) TeaterHundraettan, Musikhögskolan

Teaterpedagogprogrammet, årskurs 2.
Tid meddelas på månadsaffischen och på oru.se/musik.
Begränsat antal platser.

Uppdatering (200512):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att ställa in evenemanget.