INSTÄLLD! Världsmusik

26 mars 2020 19:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Folk- och världsmusikaliska tongångar med grupper ur det konstnärliga kandidatprogrammet, inriktning Jazz & Rock.

Uppdatering (200320):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att ställa in konserten.

Fri entré, välkommen!