Vårsymposium i specialpedagogik

06 maj 2020 09:00 – 17:00 Örebro universitet, Forumhuset, sal meddelas senare

Symposiet planeras att vara årligen återkommande med syfte att utgöra en mötesplats för forskare inom det specialpedagogiska fältet vid Örebro universitet.

Denna första gång finns det plats för 30 deltagare.

Läs mer här: www.oru.se/HumUS/specialpedagogik