Webbseminarium med Alf Karlsson om Nationellt center för Entreprenörskap

27 januari 2021 09:30 – 10:30 ORU Innovation Arena - digitalt

Alf Karlsson presenterar förslaget om ett Nationellt center för Entreprenörskap som ingår i utredningen ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta”.

Den 24 oktober 2019 publicerade Regeringskansliet att en utredning ska se över innovationsstödet vid universitet och högskolor. Juristen Alf Karlsson utsågs som särskild utredare. Alf har deltagit i flera statliga utredningar och har en omfattande erfarenhet av ledning och styrning av offentlig verksamhet. I oktober 2020 presenterades utredningen, SOU 2020:59.

Här kan du anmäla dig till seminariet.