Årsstämma i Örebro universitet Holding AB

08 april 2021 11:30 Online via Zoom

Aktieägare i Örebro universitet Holding AB (ORU Holding) kallas till årsstämma torsdagen den 8 april 2021, kl. 11.30. Mötet sker digitalt via Zoom.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman anmäler sig till ORU Holding senast den 1 april via e-post This is an email address eller via post till adress Örebro universitet Holding AB, Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro.

Läs mer här.