Att hantera utsatthet för våld i nära relation - Möjligheter och utmaningar i det moderna samhället

25 november 2021 18:00 – 19:30 Hörsal 1, Långhuset, Campus Örebro

En föreläsning med Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet.

Susanne StrandFri entré.

Föreläsningen genomförs tillsammans med Örebro Zontaklubb.