Digital presentation av miljöutredningen och miljörevisionen

20 januari 2021 14:00 – 15:00

Dekorativ bild miljöutredning

Välkommen att delta på en gemensam digital presentation 20 januari klockan 14:00 – 15:00 av miljöutredningen och miljörevisionen som universitetet genomförde under hösten 2020.

Dag: 20 januari klockan
Tid: 14:00 – 15:00.
Plats: Zoom
Lösenord till mötet: 1234

Presentationen hålls av Mattias Blomqvist, extern konsult från Goodpoint.

Arrangör: Katarina Bååth och Cajsa Törnmarck vid enheten för verksamhetsutveckling.

Örebro universitet har genomgått en miljöutredning och en miljörevision med hjälp av Mattias Blomqvist, extern konsult från Goodpoint. Detta ska universitet göra var femte år enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Utredningen och revisionen är ett viktigt arbete som kommer att ligga till grund för Örebro universitets miljö- och klimatarbete. 

En del i genomförandet av miljöutredning och miljörevision är intervjuer med medarbetare i organisationen. Mattias Blomqvist genomförde närmare 40 intervjuer med bland annat avdelningschefer, föreståndare, professorer, dekaner, inköpare och upphandlingsansvariga. En annan del innefattar granskning av universitetets årliga miljörapportering, strategiska dokument, visioner och hantering av kemikalier.

Sammanfattningsvis visar miljöutredningen att Örebro universitet i det stor hela har ett väl fungerande systematiskt miljöarbete, men det finns goda möjligheter till förbättring. I miljörevisionen framgår det att Örebro universitet har satt tydliga mål för miljöarbetet men det finns brister i uppföljningsarbetet inom ett flertal områden och miljöaspekter.

Utredningen har identifierat följande betydande miljöaspekter för Örebro universitet:

  • tjänsteresor
  • forskning
  • forskarutbildning och samverkan
  • utbildning
  • energianvändning för elektricitet
  • uppvärmning och nedkylning
  • användning av kontorsmaskiner
  • användning av kemikalier/rengöringsmedel och uppkomst av avfall (farligt och icke-farligt)

Om du har några synpunkter eller frågor på utredningen kan du kontakta This is an email address senast 13 januari.

Miljöutredning Örebro universitet 2020

Revisionsrapport Miljö Örebro universitet 2020

Bilaga 1 - Miljöaspektsförteckning Örebro universitet 2020

Bilaga 2 - Värdering Miljöaspekter Örebro universitet 2020

Bilaga 3 - Kemikalieplan Örebro universitet 2020

Bilaga 4 - Laglista Örebro universitet 2020