Disputation: Amund Rake Hoffart, genusvetenskap

08 oktober 2021 13:15 Hörsal F, Forumuset, Campus Örebro

Amund Rake Hoffart disputerar i genusvetenskap vid institutionen för humaniora, utbildnings-och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen 

Avhandlingens titel: "Intersectional intersectionality? Interpretative politics in metacommentaries on intersectionality"

Opponent: Professor Kathy Davis, Free university of Amsterdam, Nederländerna

Digitalt deltagande: Zoom-link: https://oru-se.zoom.us/j/69060080741?pwd=MjVvYUkra0pxZkQ3V0trMlltT0RBQT09