Disputation: Andrey Rudenko

03 september 2021 09:00 Hörsal L2, Långhuset, Örebro universitet

Andrey Rudenko disputerar i datavetenskap vid institutionen för naturvetenskap och teknik.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen 

Avhandlingens titel: "Context-aware Human Motion Prediction for Robots in Complex Dynamic Environments"

Opponent: Associate professor Thierry Fraichard, INRIA Grenoble Rhône-Alpes, France

Digitalt deltagande: https://oru-se.zoom.us/j/66521981906?pwd=NkxVbHZjd2NzYUIzbUQyVC8yaCtEdz09  

Uppdatering på grund av rådande läge gällande Covid-19
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat. Allmänheten ges tillträde i mån av plats. Disputationen kommer kunna följas via länk.

Institutionen för naturvetenskap och teknik betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited. Access to the public defence for the general public is subject to availability. It will be possible to follow the public defence via link.

The School of Science and Technology emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).