Disputation: Annica Caldeborg, idrottsvetenskap

11 juni 2021 13:15 Hörsal F och digitalt via Zoom

Annica Caldeborg disputerar i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Physical contact in physical education - New perspectives and future directions".

Opponent: Jesper Andreasson, docent, Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.

Digitalt deltagande: Klicka här för att delta vid disputationen.

Uppdatering på grund av rådande läge avseende covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat.
Allmänheten ges tillträde i mån av plats.
Disputationen kommer kunna följas via länk.
Institutionen för hälsovetenskaper betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
It will be possible to follow the public defence via link.
The School of Health Sciences emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).

Avhandling och delarbeten

Här hittar du Annica Caldeborgs avhandling. Längst ner på sidan finner du de delarbeten som ingår i avhandlingen.