Disputation: Emanuel Dogan, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

29 oktober 2021 09:00 Hörsal C1, Campus USÖ, X-huset

Emanuel Dogan disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Endovascular occlusion methods in non-traumatic cardiac arrest

Opponent: Lars Wik, professor. Oslo universitet

Digitalt deltagande:  https://oru-se.zoom.us/j/65958711512?pwd=azVjTGlZL1Y2RzZmWUIwQXFhYm0yZz09