Disputation: Katarina Lindblad, musikvetenskap

09 juni 2021 13:00 Hörsal F, Forumhuset och digitalt via Zoom

Katarina Lindblad disputerar med sin avhandling i musikvetenskap vid Musikhögskolan.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Som plåster på själen" Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs. 

Opponent: Lars Lilliestam, professor, Göteborgs universitet

Digitalt deltagande via Zoom: Klicka här för att följa disputationen digitalt

Uppdatering på grund av rådande läge avseende covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat till 8 platser inkl. aktiva vid disputationen.
Allmänheten ges därmed tillträde i mån av kvarvarande plats.
Disputationen kommer kunna följas via länk.
Musikhögskolan betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited to 8 seats.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
It will be possible to follow the public defence via link.
The School of Music, Theater and Art emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten). 

Avhandling och delarbeten

Här hittar du Katarina Lindblads avhandling. Längst ner på sidan finner du de delarbeten som ingår i avhandlingen.