Disputation: Lis Sjöberg, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

10 september 2021 09:00 Hörsal F, Forumhuset

Lis Sjöberg disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Healthcare interventions in children with congenital limb reduction deficiency - long term outcomes and experiences of decisions made during childhood".

Opponent: Mats Granlund, professor, Hälsohögskolan i Jönköping.

Digitalt deltagande: Delta digitalt via Zoom här.


Uppdatering på grund av rådande läge avseende covid-19:

För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat.
Allmänheten ges tillträde i mån av plats.
Disputationen kommer kunna följas via länk.
Institutionen för hälsovetenskaper betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
It will be possible to follow the public defence via link.
The School of Health Sciences emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).

Avhandling och delarbeten

Här hittar du Lis Sjöbergs avhandling. Längst ner på sidan finner du de delarbeten som ingår i avhandlignen.