Disputation: Margitha Björksved, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

24 september 2021 09:00 Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ

Margitha Björksved disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Open vs closed exposure of palatally displaced canines: clinical, patient-related outcomes and health economics

Opponent: Jonathan Sandler, professor, University of Sheffield

Digitalt deltagande: https://oru-se.zoom.us/j/68162520639?pwd=ZXhuZmZNOGtuR3dJdmZwVUhnZzhEdz09

Uppdatering på grund av rådande läge avseende covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat.
Allmänheten ges tillträde i mån av plats.
Disputationen kommer kunna följas via länk.
Institutionen för medicinska vetenskaper betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
It will be possible to follow the public defence via link.
The School of Medical Sciences emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).