Forskning pågår – Artikel 19: Barns erfarenheter av skyddat boende

25 maj 2021 12:00 – 13:00 Zoom

Socialt arbete och forskargruppen Barns och ungas relationer (BUR) välkomnar till ett seminarium om det pågående forskningsprojektet Artikel 19: Barns erfarenheter av skyddat boende.

Under dagens seminarium kommer barns erfarenheter av att bo på skyddat boende att vara i fokus. I Sverige bor det cirka 2 650 kvinnor och cirka 2 800 barn, som är utsatta för våld inom familjen, på skyddat boende varje år. Trots det stora antalet barn som vistas på skyddade boenden i Sverige saknas svensk forskning om barns upplevelser av skyddade boenden för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer. Mot den bakgrunden syftar denna presentation att presentera ett nytt forskningsprojekt (Artikel 19: Vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn) om barns erfarenheter av livet på skyddat boende och samtidigt belysa den forskning som är gjord inom området.

Anmälan

Anmälan sker till This is an email address senast 19 maj. Zoom-länk skickas ut till de som anmält sig någon dag innan seminariet.