Forskning pågår – Att ta mark i professionen

07 april 2021 12:00 – 13:00 Via Zoom

Socialt arbete och forskargruppen PrOSA välkomnar till ett seminarium om forskningsprojektet Att ta mark i professionen.

Projektets syfte har varit att kartlägga orsaker och motiv bakom socionomers yrkesval och karriärvägar, samt att studera hinder och möjligheter i nyutexaminerade socionomers etablering till arbete i socialtjänsten. En övergripande slutsats från studien är att den här generationen socionomer (examinerade 2012) bedömer sig ha de rätta kvalifikationerna för sitt arbete och den stora majoriteten tycker att de befinner sig på rätt yrkesfält och vill stanna där. En annan, mer negativ, slutsats är att i synnerhet den stora majoritet som är anställda inom socialtjänsten upplever arbetsvillkoren som problematiska. Det gör att många anser sig ha svårt att leva upp målsättningen att utföra ett gott kvalitativt arbete och samtidigt må bra på arbetsplatsen. Efter presentationen bjuds det in till diskussion kring ämnet.

Anmälan

Anmälan sker till This is an email address senast den 31 mars. En Zoom-länk skickas ut till dem som anmält sig någon dag innan seminariet.