Forskning pågår – Från unga migranter till “goda svenskar”

20 april 2021 12:00 – 13:00

Socialt arbete och forskargruppen Globalisering, migration och social sammanhållning (GLOMISCO) välkomnar till ett seminarium om avhandlingsprojektet Från unga migranter till “goda svenskar”.

Under det här seminariet kommer en ny avhandling presenteras, vars syfte var att analysera tillhörighet i ett sammanhang av en idéburen organisations mentorprogram för ensamkommande unga som bor i nätverkshem i Sverige, vilket har studerats både från de ungas egna perspektiv och inom arbetet med mentorprogrammet.

Avhandlingen belyser dels vikten av de ungas aktiviteter och nätverk med andra migranter lokalt och över nationsgränser för att skapa tillhörighetskänslor, dels mentorprogrammets arbete med ungdomarnas etablering i Sverige. Arbetet kan ses som gränsöverskridande, men det finns också en risk att nya gränser skapas mellan en eftersträvansvärd svenskhet och migranter som görs till ”de andra”.

Efteråt bjuds det in till diskussion kring det som presenterats och hur gränsöverskridande socialt arbete kan utföras med ett bredare perspektiv.

Anmälan

Anmälan sker till This is an email address senast 16 april. Zoom-länk skickas ut till de som anmält sig någon dag innan seminariet.